Умови лотереї

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.04.2019 р. № 06

Генеральний директор ПрАТ «Патріот»

Змаженко В.П.

УМОВИ ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТТЄВОЇ ЛОТЕРЕЇ «КІНГ ФУРОР» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАТРІОТ»

1. НАЗВА ЛОТЕРЕЇ

Державна миттєва лотерея «КІНГ ФУРОР» (далі по тексту — «Лотерея»).

2. ВИД ЛОТЕРЕЇ

Миттєва.

3. ОПЕРАТОР ЛОТЕРЕЇ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАТРІОТ», скорочене найменування — ПрАТ «Патріот» (далі по тексту — «Оператор»), код за ЄДРПОУ 23726159, юридична адреса: м. Київ, вул. Струтинського, 8.

4. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

Здійснення Оператором власної господарської діяльності з метою отримання прибутку та збільшення надходжень до Державного бюджету України, шляхом відрахувань до Державного бюджету України коштів в розмірі ставки податку, яка встановлена чинним законодавством України.

5. ВИПУСК ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ, СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

5.1. Державна миттєва лотерея «КІНГ ФУРОР» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не є гральним бізнесом або діяльністю, пов'язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.

Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду лотереї у розмірі 75 % (сімдесяти п’яти відсотків) від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор Лотерея проводиться виключно із використанням електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь в Лотереї, інформація про виграш в яких закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення (генерації), тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. Закладена під час виготовлення (генерації) інформація про виграш електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї залишається незмінною протягом усього часу проведення Лотереї незалежно від способу розіграшу лотерейного засобу та під час його подальшої перевірки.

5.2. Лотерея проводиться Оператором державної лотереї на всій території України, крім тимчасово окупованої території України, на підставі ліцензії Міністерства фінансів України.

5.3. Лотерея проводиться через електронну систему прийняття ставок (електронна система) Оператора державних лотерей, яка являє собою програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати виграшів та/або виплату виграшів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї. До її складу входять центральна електронна система Оператора державних лотерей, зв’язана каналами зв’язку з терміналами електронної системи прийняття ставок Оператора державних лотерей, що інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження лотерей та розташоване в пунктах розповсюдження, а також комунікаційне та інше супутнє обладнання. За допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок здійснюється реєстрація операцій з прийняття ставок у державні лотереї та виплати виграшів, перевірка виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

5.4. Термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї та виплати виграшів, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Оператором державної лотереї для випуску та проведення Лотереї застосовуються термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на правах власності та інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї та розташоване в пунктах розповсюдження.

Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї не містять в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу Лотереї або розмір виграшу гравця, а також не з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою Оператора державної лотереї).

5.5. Контроль за проведенням Лотереї з використанням електронної системи прийняття ставок у режимі реального часу здійснюється Державним казначейством України.

5.6. Лотерея розповсюджується із застосуванням допоміжного обладнання, яке використовується з метою забезпечення участі у Лотереї та розташоване в пунктах розповсюдження (пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, апаратно-програмних засобів відображення розіграшу користувачів, серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо), яке не відноситься до електронних терміналів прийняв ставок та використовуються розповсюджувачами або гравцями на правах власності або оренди на власний розсуд.

5.7. Допоміжне обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї — пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, засобів відображення розіграшу користувачів, серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо, які відносяться до апаратно-програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію продажу лотерейних засобів, які засвідчують участі в Лотереї, проведення розіграшу Лотереї за їх допомогою, візуалізацію розіграшу електронних лотерейних засобів, виконують інші дії, пов'язані з організацією та проведенням лотереї (без з'єднання з центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державних лотерей та без передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи).

5.8. Лотерея може розповсюджуватись через мережу Інтернет з використанням веб-сайтів та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Розповсюджувачі можуть використовувати власні веб-сайти мережі Інтернет з метою розповсюдження Лотереї та допоміжне серверне обладнання.

Пунктом розповсюдження Лотереї у випадку розповсюдження її через мережу Інтернет є об’єкт нерухомого майна в якому розташоване допоміжне серверне обладнання розповсюджувача.

5.9. Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї, що інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї, звертаються комунікаційними каналами зв’язку до центральної електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї за стандартною процедурою із запитом, яка надсилає відомості щодо електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї до розкриття на запит гравця після спати ним участі у Лотереї.

5.10. Розповсюдження Лотереї проводиться безпосередньо Оператором та/або агентами - юридичними та фізичними особами, фізичними особами — підприємцями на підставі відповідних договорів, укладених ними з Оператором та при суворому дотриманні принципу добровільності. Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують Лотерею виплачується винагорода у розмірі визначеному згідно умов укладених договорів.

5.11. Сплата коштів за участь у Лотереї є фактом укладення публічного договору між Оператором державної лотереї та гравцем.

5.12. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання виграшів у Лотерею. Прийняття сплат участі у Лотерею через електронну систему прийняття ставок здійснюється виключно на добровільних засадах.

5.13. Гравцем Лотереї може лише особа, яка досягла 18 річного віку.

Під час здійснення ставки в Лотерею та/або отримання виграшу, гравець на вимогу розповсюджувача або Оператора державної лотереї зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку йому має бути відмовлено у прийнятті ставки та/або у виплаті виграшу.

6. ПОЧАТОК ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

«15» травня 2019 року.

Лотерея проводиться без обмеження строку її випуску та проведення. Припинення випуску та проведення Лотереї здійснюється за наказом Оператора державної лотереї.

7. ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПУСКУ ЛОТЕРЕЇ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД. РОЗПОДІЛ ПРИЗВОГО ФОНДУ, КІЛЬКОСТІ ТА СУМИ ВИГРАШІВ. ЗАПЛАНОВАНИЙ КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИТРАТ

7.1. Загальна сума випуску Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» не лімітована.

Сума випуску Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» станом на день початку випуску та проведення Лотереї становить суму 2 185 380 000 000,00 (два трильйона сто вісімдесят п’ять мільярдів триста вісімдесят мільйонів) гривень. Сума випуску Лотереї може бути змінена Оператором шляхом внесення змін до цих Умов.

7.2. Розмір призового фонду Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» по відношенню до суми випуску Лотереї становить 75 % (сімдесят п’ять відсотків).

Сума призового фонду Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» по відношенню до суми випуску Лотереї станом на день початку випуску та проведення Лотереї становить суму 1 639 035 000 000,00 (один трильйон шістсот тридцять дев’ять мільярдів та тридцять п’ять мільйонів) гривень. Сума призового фонду Лотереї може бути змінена Оператором шляхом внесення змін до цих Умов.

7.3. Кошти, отримані від проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР», оподатковуються згідно чинного законодавства України.

7.4. Розподіл призового фонду Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» на суми виграшів за їх кількістю та сумами у межах кожної серії станом на день початку випуску та проведення Лотереї викладено в Додатку № 1 до цих Умов.

7.5. Запланований кошторис доходів і витрат на проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» з постатейною розшифровкою, складений у грошовому виразі (на кожний рік) станом на день початку випуску та проведення Лотереї викладений в Додатку № 2 до цих Умов.

8. КІЛЬКІСТЬ ВИПУЩЕНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЛОТЕРЕЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ УЧАСТЬ У ЛОТЕРЕЇ, ЇХ ВАРТІСТЬ ТА НУМЕРАЦІЯ

8.1. Кількість випущених електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» не лімітована.

8.2. Електронні лотерейні засоби, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» поділені на серії в залежності від їх вартості. Серія електронного лотерейного засобу складається з п’яти значень, до яких можуть входити цифри та букв латинської абетки.

8.3. Кожний електронний лотерейний засіб, який засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» має унікальну нумерацію, яка складається з серії електронного лотерейного засобу та номеру електронного лотерейного засобу, який складається з дванадцяти цифр.

8.4. Загальна кількість випущених електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» станом на день початку випуску та проведення Лотереї становить — 100 000 000 000 (сто мільярдів) штук.

Кількість випущених електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» може бути змінена Операторам шляхом внесення змін до цих Умов.

8.5. Кількість випущених електронних лотерейних засобів різних серій, які засвідчують участь у Лотереї, їх вартість та нумерація станом на день початку випуску та проведення Лотереї становить:

Серія Перший номер Вартість, грн. Кількість, шт. Загальна сума, грн.

00001 000000000001 0,01 500 000 000 5 000 000,00
00002 000000000001 0,02 500 000 000 10 000 000,00
00003 000000000001 0,03 500 000 000 15 000 000,00
00004 000000000001 0,04 500 000 000 20 000 000,00
00005 000000000001 0,05 500 000 000 25 000 000,00
00006 000000000001 0,06 500 000 000 30 000 000,00
00007 000000000001 0,07 500 000 000 35 000 000,00
00008 000000000001 0,08 500 000 000 40 000 000,00
00009 000000000001 0,09 500 000 000 45 000 000,00
0000A 000000000001 0,10 500 000 000 50 000 000,00
0000C 000000000001 0,12 500 000 000 60 000 000,00
0000E 000000000001 0,14 500 000 000 70 000 000,00
0000F 000000000001 0,15 500 000 000 75 000 000,00
00010 000000000001 0,16 500 000 000 80 000 000,00
00012 000000000001 0,18 500 000 000 90 000 000,00
00014 000000000001 0,20 500 000 000 100 000 000,00
00015 000000000001 0,21 500 000 000 105 000 000,00
00018 000000000001 0,24 500 000 000 120 000 000,00
00019 000000000001 0,25 500 000 000 125 000 000,00
0001B 000000000001 0,27 500 000 000 135 000 000,00
0001C 000000000001 0,28 500 000 000 140 000 000,00
0001E 000000000001 0,30 500 000 000 150 000 000,00
00020 000000000001 0,32 500 000 000 160 000 000,00
00023 000000000001 0,35 500 000 000 175 000 000,00
00024 000000000001 0,36 500 000 000 180 000 000,00
00028 000000000001 0,40 500 000 000 200 000 000,00
0002A 000000000001 0,42 500 000 000 210 000 000,00
0002D 000000000001 0,45 500 000 000 225 000 000,00
00031 000000000001 0,49 500 000 000 245 000 000,00
00032 000000000001 0,50 500 000 000 250 000 000,00
00036 000000000001 0,54 500 000 000 270 000 000,00
00038 000000000001 0,56 500 000 000 280 000 000,00
0003C 000000000001 0,60 500 000 000 300 000 000,00
0003F 000000000001 0,63 500 000 000 315 000 000,00
00046 000000000001 0,70 500 000 000 350 000 000,00
00048 000000000001 0,72 500 000 000 360 000 000,00
0004B 000000000001 0,75 500 000 000 375 000 000,00
00050 000000000001 0,80 500 000 000 400 000 000,00
00051 000000000001 0,81 500 000 000 405 000 000,00
00054 000000000001 0,84 500 000 000 420 000 000,00
0005A 000000000001 0,90 500 000 000 450 000 000,00
00064 000000000001 1,00 500 000 000 500 000 000,00
00069 000000000001 1,05 500 000 000 525 000 000,00
0006E 000000000001 1,10 500 000 000 550 000 000,00
00078 000000000001 1,20 500 000 000 600 000 000,00
0007D 000000000001 1,25 500 000 000 625 000 000,00
0007E 000000000001 1,26 500 000 000 630 000 000,00
00082 000000000001 1,30 500 000 000 650 000 000,00
00087 000000000001 1,35 500 000 000 675 000 000,00
0008C 000000000001 1,40 500 000 000 700 000 000,00
00093 000000000001 1,47 500 000 000 735 000 000,00
00096 000000000001 1,50 500 000 000 750 000 000,00
000A0 000000000001 1,60 500 000 000 800 000 000,00
000A8 000000000001 1,68 500 000 000 840 000 000,00
000AA 000000000001 1,70 500 000 000 850 000 000,00
000AF 000000000001 1,75 500 000 000 875 000 000,00
000B4 000000000001 1,80 500 000 000 900 000 000,00
000BD 000000000001 1,89 500 000 000 945 000 000,00
000BE 000000000001 1,90 500 000 000 950 000 000,00
000C8 000000000001 2,00 500 000 000 1 000 000 000,00
000D2 000000000001 2,10 500 000 000 1 050 000 000,00
000DC 000000000001 2,20 500 000 000 1 100 000 000,00
000E1 000000000001 2,25 500 000 000 1 125 000 000,00
000E5 000000000001 2,30 500 000 000 1 150 000 000,00
000F0 000000000001 2,40 500 000 000 1 200 000 000,00
000F5 000000000001 2,45 500 000 000 1 225 000 000,00
000FA 000000000001 2,50 500 000 000 1 250 000 000,00
00104 000000000001 2,60 500 000 000 1 300 000 000,00
0010E 000000000001 2,70 500 000 000 1 350 000 000,00
00118 000000000001 2,80 500 000 000 1 400 000 000,00
0012C 000000000001 3,00 500 000 000 1 500 000 000,00
0013B 000000000001 3,15 500 000 000 1 575 000 000,00
00140 000000000001 3,20 500 000 000 1 600 000 000,00
0014A 000000000001 3,30 500 000 000 1 650 000 000,00
00154 000000000001 3,40 500 000 000 1 700 000 000,00
0015E 000000000001 3,50 500 000 000 1 750 000 000,00
00168 000000000001 3,60 500 000 000 1 800 000 000,00
00177 000000000001 3,75 500 000 000 1 875 000 000,00
0017C 000000000001 3,80 500 000 000 1 900 000 000,00
00186 000000000001 3,90 500 000 000 1 950 000 000,00
00190 000000000001 4,00 500 000 000 2 000 000 000,00
00195 000000000001 4,05 500 000 000 2 025 000 000,00
001A4 000000000001 4,20 500 000 000 2 100 000 000,00
001B8 000000000001 4,40 500 000 000 2 200 000 000,00
001C2 000000000001 4,50 500 000 000 2 250 000 000,00
001CB 000000000001 4,60 500 000 000 2 300 000 000,00
001E0 000000000001 4,80 500 000 000 2 400 000 000,00
001EA 000000000001 4,90 500 000 000 2 450 000 000,00
001F4 000000000001 5,00 500 000 000 2 500 000 000,00
001FD 000000000001 5,10 500 000 000 2 550 000 000,00
00208 000000000001 5,20 500 000 000 2 600 000 000,00
0020D 000000000001 5,25 500 000 000 2 625 000 000,00
0021C 000000000001 5,40 500 000 000 2 700 000 000,00
00226 000000000001 5,50 500 000 000 2 750 000 000,00
00230 000000000001 5,60 500 000 000 2 800 000 000,00
0023A 000000000001 5,70 500 000 000 2 850 000 000,00
00258 000000000001 6,00 500 000 000 3 000 000 000,00
00271 000000000001 6,25 500 000 000 3 125 000 000,00
00276 000000000001 6,30 500 000 000 3 150 000 000,00
00280 000000000001 6,40 500 000 000 3 200 000 000,00
0028A 000000000001 6,50 500 000 000 3 250 000 000,00
00294 000000000001 6,60 500 000 000 3 300 000 000,00
002A3 000000000001 6,75 500 000 000 3 375 000 000,00
002A8 000000000001 6,80 500 000 000 3 400 000 000,00
002B2 000000000001 6,90 500 000 000 3 450 000 000,00
002BC 000000000001 7,00 500 000 000 3 500 000 000,00
002D0 000000000001 7,20 500 000 000 3 600 000 000,00
002DF 000000000001 7,35 500 000 000 3 675 000 000,00
002EE 000000000001 7,50 500 000 000 3 750 000 000,00
002F8 000000000001 7,60 500 000 000 3 800 000 000,00
0030C 000000000001 7,80 500 000 000 3 900 000 000,00
00320 000000000001 8,00 500 000 000 4 000 000 000,00
0032A 000000000001 8,10 500 000 000 4 050 000 000,00
00348 000000000001 8,40 500 000 000 4 200 000 000,00
00352 000000000001 8,50 500 000 000 4 250 000 000,00
0036B 000000000001 8,75 500 000 000 4 375 000 000,00
00370 000000000001 8,80 500 000 000 4 400 000 000,00
00384 000000000001 9,00 500 000 000 4 500 000 000,00
00397 000000000001 9,20 500 000 000 4 600 000 000,00
003B0 000000000001 9,45 500 000 000 4 725 000 000,00
003B6 000000000001 9,50 500 000 000 4 750 000 000,00
003C0 000000000001 9,60 500 000 000 4 800 000 000,00
003D4 000000000001 9,80 500 000 000 4 900 000 000,00
003E8 000000000001 10,00 500 000 000 5 000 000 000,00
003FB 000000000001 10,20 500 000 000 5 100 000 000,00
00410 000000000001 10,40 500 000 000 5 200 000 000,00
0041A 000000000001 10,50 500 000 000 5 250 000 000,00
00438 000000000001 10,80 500 000 000 5 400 000 000,00
0044C 000000000001 11,00 500 000 000 5 500 000 000,00
00460 000000000001 11,20 500 000 000 5 600 000 000,00
00465 000000000001 11,25 500 000 000 5 625 000 000,00
00474 000000000001 11,40 500 000 000 5 700 000 000,00
0047E 000000000001 11,50 500 000 000 5 750 000 000,00
004B0 000000000001 12,00 500 000 000 6 000 000 000,00
004E2 000000000001 12,50 500 000 000 6 250 000 000,00
004EC 000000000001 12,60 500 000 000 6 300 000 000,00
00500 000000000001 12,80 500 000 000 6 400 000 000,00
00514 000000000001 13,00 500 000 000 6 500 000 000,00
00528 000000000001 13,20 500 000 000 6 600 000 000,00
00546 000000000001 13,50 500 000 000 6 750 000 000,00
00550 000000000001 13,60 500 000 000 6 800 000 000,00
00564 000000000001 13,80 500 000 000 6 900 000 000,00
00578 000000000001 14,00 500 000 000 7 000 000 000,00
005A0 000000000001 14,40 500 000 000 7 200 000 000,00
005BE 000000000001 14,70 500 000 000 7 350 000 000,00
005DC 000000000001 15,00 500 000 000 7 500 000 000,00
005F0 000000000001 15,20 500 000 000 7 600 000 000,00
00627 000000000001 15,75 500 000 000 7 875 000 000,00
00640 000000000001 16,00 500 000 000 8 000 000 000,00
00654 000000000001 16,20 500 000 000 8 100 000 000,00
00672 000000000001 16,50 500 000 000 8 250 000 000,00
00690 000000000001 16,80 500 000 000 8 400 000 000,00
006A4 000000000001 17,00 500 000 000 8 500 000 000,00
006D6 000000000001 17,50 500 000 000 8 750 000 000,00
006E0 000000000001 17,60 400 000 000 7 040 000 000,00
00708 000000000001 18,00 400 000 000 7 200 000 000,00
0072F 000000000001 18,40 400 000 000 7 360 000 000,00
00753 000000000001 18,75 400 000 000 7 500 000 000,00
00761 000000000001 18,90 400 000 000 7 560 000 000,00
0076C 000000000001 19,00 400 000 000 7 600 000 000,00
00780 000000000001 19,20 400 000 000 7 680 000 000,00
0079E 000000000001 19,50 400 000 000 7 800 000 000,00
007D0 000000000001 20,00 400 000 000 8 000 000 000,00
007E9 000000000001 20,25 400 000 000 8 100 000 000,00
00834 000000000001 21,00 400 000 000 8 400 000 000,00
00898 000000000001 22,00 400 000 000 8 800 000 000,00
008CA 000000000001 22,50 400 000 000 9 000 000 000,00
008FC 000000000001 23,00 400 000 000 9 200 000 000,00
00960 000000000001 24,00 400 000 000 9 600 000 000,00
00992 000000000001 24,50 400 000 000 9 800 000 000,00
009C4 000000000001 25,00 400 000 000 10 000 000 000,00
009D8 000000000001 25,20 300 000 000 7 560 000 000,00
009F6 000000000001 25,50 300 000 000 7 650 000 000,00
00A28 000000000001 26,00 300 000 000 7 800 000 000,00
00A41 000000000001 26,25 300 000 000 7 875 000 000,00
00A8C 000000000001 27,00 300 000 000 8 100 000 000,00
00AF0 000000000001 28,00 300 000 000 8 400 000 000,00
00B22 000000000001 28,50 300 000 000 8 550 000 000,00
00B7C 000000000001 29,40 300 000 000 8 820 000 000,00
00BB8 000000000001 30,00 300 000 000 9 000 000 000,00
00C4E 000000000001 31,50 300 000 000 9 450 000 000,00
00C80 000000000001 32,00 300 000 000 9 600 000 000,00
00CE4 000000000001 33,00 300 000 000 9 900 000 000,00
00D20 000000000001 33,60 300 000 000 10 080 000 000,00
00D2F 000000000001 33,75 300 000 000 10 125 000 000,00
00D48 000000000001 34,00 300 000 000 10 200 000 000,00
00D7A 000000000001 34,50 300 000 000 10 350 000 000,00
00DAC 000000000001 35,00 300 000 000 10 500 000 000,00
00E10 000000000001 36,00 300 000 000 10 800 000 000,00
00EA6 000000000001 37,50 300 000 000 11 250 000 000,00
00EC3 000000000001 37,80 300 000 000 11 340 000 000,00
00ED8 000000000001 38,00 300 000 000 11 400 000 000,00
00F3C 000000000001 39,00 300 000 000 11 700 000 000,00
00FA0 000000000001 40,00 200 000 000 8 000 000 000,00
00FD2 000000000001 40,50 200 000 000 8 100 000 000,00
01068 000000000001 42,00 200 000 000 8 400 000 000,00
01130 000000000001 44,00 200 000 000 8 800 000 000,00
01194 000000000001 45,00 200 000 000 9 000 000 000,00
011F8 000000000001 46,00 200 000 000 9 200 000 000,00
012C0 000000000001 48,00 200 000 000 9 600 000 000,00
01324 000000000001 49,00 200 000 000 9 800 000 000,00
01388 000000000001 50,00 200 000 000 10 000 000 000,00
013EC 000000000001 51,00 200 000 000 10 200 000 000,00
01450 000000000001 52,00 200 000 000 10 400 000 000,00
01482 000000000001 52,50 200 000 000 10 500 000 000,00
01518 000000000001 54,00 200 000 000 10 800 000 000,00
0157C 000000000001 55,00 200 000 000 11 000 000 000,00
015E0 000000000001 56,00 200 000 000 11 200 000 000,00
01644 000000000001 57,00 200 000 000 11 400 000 000,00
01770 000000000001 60,00 200 000 000 12 000 000 000,00
0186A 000000000001 62,50 100 000 000 6 250 000 000,00
0189C 000000000001 63,00 100 000 000 6 300 000 000,00
01900 000000000001 64,00 100 000 000 6 400 000 000,00
01964 000000000001 65,00 100 000 000 6 500 000 000,00
019C8 000000000001 66,00 100 000 000 6 600 000 000,00
01A5E 000000000001 67,50 100 000 000 6 750 000 000,00
01A90 000000000001 68,00 100 000 000 6 800 000 000,00
01AF4 000000000001 69,00 100 000 000 6 900 000 000,00
01B58 000000000001 70,00 100 000 000 7 000 000 000,00
01C20 000000000001 72,00 100 000 000 7 200 000 000,00
01CB6 000000000001 73,50 100 000 000 7 350 000 000,00
01D4C 000000000001 75,00 100 000 000 7 500 000 000,00
01DB0 000000000001 76,00 100 000 000 7 600 000 000,00
01E78 000000000001 78,00 100 000 000 7 800 000 000,00
01F40 000000000001 80,00 100 000 000 8 000 000 000,00
01FA4 000000000001 81,00 100 000 000 8 100 000 000,00
020D0 000000000001 84,00 100 000 000 8 400 000 000,00
02134 000000000001 85,00 100 000 000 8 500 000 000,00
0222E 000000000001 87,50 100 000 000 8 750 000 000,00
02260 000000000001 88,00 100 000 000 8 800 000 000,00
02328 000000000001 90,00 100 000 000 9 000 000 000,00
023F0 000000000001 92,00 100 000 000 9 200 000 000,00
024EA 000000000001 94,50 100 000 000 9 450 000 000,00
0251C 000000000001 95,00 100 000 000 9 500 000 000,00
02580 000000000001 96,00 100 000 000 9 600 000 000,00
02648 000000000001 98,00 100 000 000 9 800 000 000,00
02710 000000000001 100,00 100 000 000 10 000 000 000,00
027D8 000000000001 102,00 100 000 000 10 200 000 000,00
028A0 000000000001 104,00 100 000 000 10 400 000 000,00
02904 000000000001 105,00 50 000 000 5 250 000 000,00
02A30 000000000001 108,00 50 000 000 5 400 000 000,00
02AF8 000000000001 110,00 50 000 000 5 500 000 000,00
02BC0 000000000001 112,00 50 000 000 5 600 000 000,00
02BF2 000000000001 112,50 50 000 000 5 625 000 000,00
02C88 000000000001 114,00 50 000 000 5 700 000 000,00
02CEC 000000000001 115,00 50 000 000 5 750 000 000,00
02EE0 000000000001 120,00 50 000 000 6 000 000 000,00
030D4 000000000001 125,00 50 000 000 6 250 000 000,00
03138 000000000001 126,00 50 000 000 6 300 000 000,00
03200 000000000001 128,00 50 000 000 6 400 000 000,00
032C8 000000000001 130,00 50 000 000 6 500 000 000,00
03390 000000000001 132,00 50 000 000 6 600 000 000,00
034BC 000000000001 135,00 50 000 000 6 750 000 000,00
03520 000000000001 136,00 50 000 000 6 800 000 000,00
035E8 000000000001 138,00 50 000 000 6 900 000 000,00
036B0 000000000001 140,00 50 000 000 7 000 000 000,00
03840 000000000001 144,00 50 000 000 7 200 000 000,00
0396C 000000000001 147,00 50 000 000 7 350 000 000,00
03A98 000000000001 150,00 50 000 000 7 500 000 000,00
03B60 000000000001 152,00 50 000 000 7 600 000 000,00
03D86 000000000001 157,50 50 000 000 7 875 000 000,00
03E80 000000000001 160,00 50 000 000 8 000 000 000,00
03F48 000000000001 162,00 50 000 000 8 100 000 000,00
04074 000000000001 165,00 50 000 000 8 250 000 000,00
041A0 000000000001 168,00 50 000 000 8 400 000 000,00
04268 000000000001 170,00 50 000 000 8 500 000 000,00
0445C 000000000001 175,00 50 000 000 8 750 000 000,00
044C0 000000000001 176,00 50 000 000 8 800 000 000,00
04650 000000000001 180,00 50 000 000 9 000 000 000,00
047E0 000000000001 184,00 50 000 000 9 200 000 000,00
0493E 000000000001 187,50 50 000 000 9 375 000 000,00
049D4 000000000001 189,00 50 000 000 9 450 000 000,00
04A38 000000000001 190,00 50 000 000 9 500 000 000,00
04B00 000000000001 192,00 50 000 000 9 600 000 000,00
04C2C 000000000001 195,00 50 000 000 9 750 000 000,00
04E20 000000000001 200,00 30 000 000 6 000 000 000,00
05208 000000000001 210,00 30 000 000 6 300 000 000,00
055F0 000000000001 220,00 30 000 000 6 600 000 000,00
057E4 000000000001 225,00 30 000 000 6 750 000 000,00
059D8 000000000001 230,00 30 000 000 6 900 000 000,00
05DC0 000000000001 240,00 30 000 000 7 200 000 000,00
061A8 000000000001 250,00 30 000 000 7 500 000 000,00
06270 000000000001 252,00 30 000 000 7 560 000 000,00
0639C 000000000001 255,00 30 000 000 7 650 000 000,00
06590 000000000001 260,00 30 000 000 7 800 000 000,00
06978 000000000001 270,00 30 000 000 8 100 000 000,00
06D60 000000000001 280,00 30 000 000 8 400 000 000,00
06F54 000000000001 285,00 30 000 000 8 550 000 000,00
072D8 000000000001 294,00 30 000 000 8 820 000 000,00
07530 000000000001 300,00 25 000 000 7 500 000 000,00
07B0C 000000000001 315,00 25 000 000 7 875 000 000,00
07D00 000000000001 320,00 25 000 000 8 000 000 000,00
080E8 000000000001 330,00 25 000 000 8 250 000 000,00
08340 000000000001 336,00 25 000 000 8 400 000 000,00
084D0 000000000001 340,00 25 000 000 8 500 000 000,00
086C4 000000000001 345,00 25 000 000 8 625 000 000,00
088B8 000000000001 350,00 25 000 000 8 750 000 000,00
08CA0 000000000001 360,00 25 000 000 9 000 000 000,00
0927C 000000000001 375,00 25 000 000 9 375 000 000,00
093A8 000000000001 378,00 25 000 000 9 450 000 000,00
09470 000000000001 380,00 25 000 000 9 500 000 000,00
09858 000000000001 390,00 25 000 000 9 750 000 000,00
09C40 000000000001 400,00 25 000 000 10 000 000 000,00
0A410 000000000001 420,00 25 000 000 10 500 000 000,00
0ABE0 000000000001 440,00 25 000 000 11 000 000 000,00
0AFC8 000000000001 450,00 25 000 000 11 250 000 000,00
0B3B0 000000000001 460,00 25 000 000 11 500 000 000,00
0BB80 000000000001 480,00 25 000 000 12 000 000 000,00
0C350 000000000001 500,00 25 000 000 12 500 000 000,00
0C738 000000000001 510,00 20 000 000 10 200 000 000,00
0CB20 000000000001 520,00 20 000 000 10 400 000 000,00
0CD14 000000000001 525,00 20 000 000 10 500 000 000,00
0D2F0 000000000001 540,00 20 000 000 10 800 000 000,00
0D6D8 000000000001 550,00 20 000 000 11 000 000 000,00
0DAC0 000000000001 560,00 20 000 000 11 200 000 000,00
0DEA8 000000000001 570,00 20 000 000 11 400 000 000,00
0EA60 000000000001 600,00 20 000 000 12 000 000 000,00
0F424 000000000001 625,00 20 000 000 12 500 000 000,00
0F618 000000000001 630,00 20 000 000 12 600 000 000,00
0FA00 000000000001 640,00 20 000 000 12 800 000 000,00
0FDE8 000000000001 650,00 20 000 000 13 000 000 000,00
101D0 000000000001 660,00 20 000 000 13 200 000 000,00
107AC 000000000001 675,00 20 000 000 13 500 000 000,00
109A0 000000000001 680,00 20 000 000 13 600 000 000,00
10D88 000000000001 690,00 20 000 000 13 800 000 000,00
11170 000000000001 700,00 20 000 000 14 000 000 000,00
11940 000000000001 720,00 10 000 000 7 200 000 000,00
11F1C 000000000001 735,00 10 000 000 7 350 000 000,00
124F8 000000000001 750,00 10 000 000 7 500 000 000,00
128E0 000000000001 760,00 10 000 000 7 600 000 000,00
130B0 000000000001 780,00 10 000 000 7 800 000 000,00
13880 000000000001 800,00 10 000 000 8 000 000 000,00
14820 000000000001 840,00 10 000 000 8 400 000 000,00
14C08 000000000001 850,00 10 000 000 8 500 000 000,00
157C0 000000000001 880,00 10 000 000 8 800 000 000,00
15F90 000000000001 900,00 10 000 000 9 000 000 000,00
16760 000000000001 920,00 10 000 000 9 200 000 000,00
17124 000000000001 945,00 10 000 000 9 450 000 000,00
17318 000000000001 950,00 10 000 000 9 500 000 000,00
17700 000000000001 960,00 10 000 000 9 600 000 000,00
186A0 000000000001 1 000,00 10 000 000 10 000 000 000,00
18E70 000000000001 1 020,00 5 000 000 5 100 000 000,00
19640 000000000001 1 040,00 5 000 000 5 200 000 000,00
19A28 000000000001 1 050,00 5 000 000 5 250 000 000,00
1A5E0 000000000001 1 080,00 5 000 000 5 400 000 000,00
1ADB0 000000000001 1 100,00 5 000 000 5 500 000 000,00
1B580 000000000001 1 120,00 5 000 000 5 600 000 000,00
1BD50 000000000001 1 140,00 5 000 000 5 700 000 000,00
1D4C0 000000000001 1 200,00 3 000 000 3 600 000 000,00
1E848 000000000001 1 250,00 3 000 000 3 750 000 000,00
1EC30 000000000001 1 260,00 3 000 000 3 780 000 000,00
1F400 000000000001 1 280,00 3 000 000 3 840 000 000,00
1FBD0 000000000001 1 300,00 3 000 000 3 900 000 000,00
203A0 000000000001 1 320,00 3 000 000 3 960 000 000,00
20F58 000000000001 1 350,00 3 000 000 4 050 000 000,00
21340 000000000001 1 360,00 3 000 000 4 080 000 000,00
21B10 000000000001 1 380,00 3 000 000 4 140 000 000,00
222E0 000000000001 1 400,00 3 000 000 4 200 000 000,00
23280 000000000001 1 440,00 2 000 000 2 880 000 000,00
23E38 000000000001 1 470,00 2 000 000 2 940 000 000,00
249F0 000000000001 1 500,00 1 000 000 1 500 000 000,00
251C0 000000000001 1 520,00 1 000 000 1 520 000 000,00
27100 000000000001 1 600,00 1 000 000 1 600 000 000,00
29040 000000000001 1 680,00 1 000 000 1 680 000 000,00
29810 000000000001 1 700,00 1 000 000 1 700 000 000,00
2AF80 000000000001 1 760,00 1 000 000 1 760 000 000,00
2BF20 000000000001 1 800,00 1 000 000 1 800 000 000,00
2CEC0 000000000001 1 840,00 1 000 000 1 840 000 000,00
2E248 000000000001 1 890,00 1 000 000 1 890 000 000,00
2E630 000000000001 1 900,00 1 000 000 1 900 000 000,00
2EE00 000000000001 1 920,00 1 000 000 1 920 000 000,00
30D40 000000000001 2 000,00 1 000 000 2 000 000 000,00
33450 000000000001 2 100,00 1 000 000 2 100 000 000,00
34BC0 000000000001 2 160,00 1 000 000 2 160 000 000,00
3A980 000000000001 2 400,00 1 000 000 2 400 000 000,00
3D090 000000000001 2 500,00 1 000 000 2 500 000 000,00
493E0 000000000001 3 000,00 1 000 000 3 000 000 000,00
4E200 000000000001 3 200,00 1 000 000 3 200 000 000,00
61A80 000000000001 4 000,00 1 000 000 4 000 000 000,00
668A0 000000000001 4 200,00 1 000 000 4 200 000 000,00
7A120 000000000001 5 000,00 1 000 000 5 000 000 000,00
 

Кількість випущених електронних лотерейних засобів різних серій, які засвідчують участь у Лотереї, їх вартість та нумерація може бути змінена Операторам державної лотереї шляхом внесення змін до цих Умов.

8.6. Сплата участі у розіграші Лотереї здійснюється у національній валюті України.

8.7. Розповсюджувачі Лотереї не мають права самостійно змінювати вартість електронних лотерейних засобів, що засвідчують участь у Лотереї, передбачену цими Умовами.

9. ЕЛЕКТРОННІ ЛОТЕРЕЙНІ ЗАСОБИ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ УЧАСТЬ У ЛОТЕРЕЇ

9.1. Електронні лотерейні засоби, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» - електронні дані у вигляді машинного коду програмно-технічного обладнання, які графічно відображаються в процесі розіграшу Лотереї за допомогою режимів візуалізації роботи допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет. Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» містить прихований результат розіграшу лотерейного засобу, який повідомляється гравцю після проведення його розіграшу з сумою виграшу або фактом його відсутності.

9.2. Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами.

9.3. Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» містить наступну інформацію:

 • вид та назва Лотереї;
 • серія електронного лотерейного засобу;
 • унікальний номер електронного лотерейного засобу;
 • інформація у вигляді числових значень, яка дозволяє визначити виграшні електронні лотерейній засоби та суми виграшів (доступ до цієї інформації отримує тільки гравець після розіграшу електронного лотерейного засобу).

9.4. Виготовлення електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» та даних щодо прихованого результату розіграшу, який має випадковий характер, здійснюється шляхом генерації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення - програмного генератора випадкових чисел без участі людини, яке забезпечує розподілення можливих результатів розіграшів, виграшів (призів) випадковим чином та забезпечує програмний захист від процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу. Виготовлення (генерація) електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється згідно математичної моделі.

9.5. Визначення даних щодо результату розіграшу електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР», що має випадковий характер, здійснюється завчасно, під час виготовлення лотерейних засобів та до розповсюдження їх серед гравців Лотереї.

9.6. Виготовлення (генерація) та випуск електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється Оператором поступово партіями по мірі необхідності для потреб розповсюдження їх серед гравців Лотереї.

9.7. Доступ будь-яких осіб (в тому числі працівників Оператора та контролюючих органів) до інформації про виграшні електронні лотерейні засоби, які засвідчують участь у Лотереї до моменту їх придбання та розіграшу гравцем виключається.

9.8. Генератор випадкових чисел складається із мікропроцесора та унікальної програми, яка відповідає загальновизнаним критеріям випадковості та виключає будь-яку передбачуваність. Генератор випадкових чисел забезпечує випадковість при розподілі виграшів на стадії виготовлення електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї.

Центральна електронна система Оператора державних лотерей забезпечує випадковість розподілу електронних лотерейних засобів між розповсюджувачами лотереї та користувачами веб-сайтів мережі Інтернет під час їх запиту. Кожен гравець має рівний шанс виграти.

9.9. Інформація щодо виготовлених (згенерованих) електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї в захищеному вигляді зберігається в центральній електронній системі прийняття ставок Оператора державних лотерей.

9.10. Для захисту даних використовуються такі стандарти і технології:

 • для зберігання інформації - набір систем управління базами даних (СУБД) промислового стандарту; застосовується модель захисту даних, реалізована в даній СУБД. Доступ до інформації контролюється, обмежений і забезпечується для санкціонованої групи користувачів;
 • при зберіганні і транспортуванні дані зашифровані;
 • для захищеної передачі даних по мережі використовується транспортний протокол HTTP, стандартним механізмом захисту даного протоколу є застосування протоколу TLS версії не нижче 1.2;
 • для розмежування доступу до інформації при роботі - процес авторизації на основі груп і ролей в СУБД;
 • локальні мережі підключені до зовнішнього Internet- з'єднання через міжмережевий екран (Firewall).

9.11. Макет зображення електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» є аналогічним для всіх серій Лотереї а міститься в Додатку № 3 до цих Умов.

9.12. У випадку припинення випуску та проведення Лотереї та наявності залишку не розповсюджених електронних лотерейних засобі, які засвідчують участь у Лотереї, Оператор державної лотереї проводить антигенерацію відповідних електронних лотерейних засобів та виключення відповідних відомостей з центральної електронної системи прийняття ставок з оформленням відповідного наказу та акту.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

10.1. Для випуску та проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» Оператором використовуються термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на правах власності та інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї та розташоване в пунктах розповсюдження.

Розповсюджувачі Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» та гравці використовують допоміжне обладнання з метою розповсюдження Лотереї та участі у розіграші Лотереї - пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, засобів відображення розіграшу користувачів, серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо, які відносяться до апаратно-програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію продажу електронних лотерейних засобів, що засвідчують участі у Лотереї, проведення розіграшу Лотереї за їх допомогою, візуалізацію розіграшу Лотереї, виконують інші дії, пов'язані з організацією та проведенням Лотереї.

Лотерея може розповсюджуватись через мережу Інтернет із застосуванням веб-сайтів, при цьому гравці самостійно обирають та використовують необхідне допоміжне обладнання з метою участі у розіграші Лотереї.

10.2. Випуск та проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється з використанням електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» - електронні дані у вигляді машинного коду програмно-технічного обладнання, які відображаються в графічному вигляді в процесі розіграшу лотереї за допомогою режимів візуалізації роботи допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет. Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами.

Електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» містить прихований результат розіграшу лотерейного засобу, який повідомляється гравцю після проведення розіграшу з сумою виграшу або фактом його відсутності. Виготовлення електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» здійснюється згідно математичної моделі.

10.3. Випуск та проведення Лотереї здійснюється через центральну електронну систему прийняття ставок Оператора державних лотерей. Інформація щодо виготовлених (згенерованих) електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї в захищеному вигляді зберігається в центральній електронній системі прийняття ставок Оператора державних лотерей.

10.4. Принцип проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР» є вірогідним та полягає у визначенні виграшу гравцем шляхом виявлення значень у ігрових вікнах та ігрових клітинах на лотерейному полі електронного лотерейного засобу, які засвідчують участь у Лотереї.

Гравець з використанням функцій допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет обирає вартість електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї, одночасно на моніторі допоміжного обладнання або пристрою відображенні гравця з'являється графічне зображення відповідного електронного лотерейного засобу.

Ігрове поле електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї складається з вікна під назвою «Основне ігрове вікно» в якому прихована інформація щодо суми виграшу гравця або факт його відсутності та окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», яке містить п’ять горизонтально розташованих ігрових клітин, в кожній з яких можуть бути приховані додаткові значення, які можуть бути більше або дорівнювати нулю.

Після сплати гравцем вартості участі у Лотереї в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу з’являється інформація щодо можливої суми виграшу гравця або факт його відсутності у вигляді цифрового значення, яке відповідає сумі такого можливого виграшу гравця. У разі виявлення гравцем в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу цифрового значення яке дорівнює нулю, відповідний електронний лотерейний засіб є безвиграшним.

Гравець на власний розсуд може отримати суму виграшу, виявлену ним в полі «Основне ігрове вікно» графічного зображення електронного лотерейного засобу відмінну від нуля.

У разі виявлення суми можливого виграшу в полі «Основне ігрове вікно» гравець також може на власний розсуд використати функцію електронного лотерейного засобу окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», виявивши послідовно інформацію щодо цифрових значень в кожній з п’яти горизонтально розташованих в ньому ігрових клітин.

Послідовне виявлення інформації щодо цифрових значень в кожній з п’яти горизонтально розташованих ігрових клітин окремого вікна під назвою «Додаткове вікно» здійснюються з лівого боку на правий, починаючи з крайньої лівої клітини та закінчуючи крайньою правою клітиною.

В разі виявлення гравцем додаткових цифрових значень, вказаних в ігрових клітинах окремого вікна під назвою «Додаткове вікно», сума виграшу гравця дорівнюватиме останньому цифровому значенню, виявленому ним в останній правій клітинці в якій таке значення буде вказане.

У разі якщо гравець скористався функцію окремого вікна під назвою «Додаткове вікно» та останнє цифрове значення суми виграшу, виявлене гравцем та вказане в останній правій використаній клітинці дорівнює нулю, відповідний електронний лотерейний засіб є безвиграшним.

Після виявлення гравцем інформації щодо значень всіх ігрових вікон та клітин електронного лотерейного засобу, які гравець вирішив необхідним визначити, за допомогою допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет гравцю відображається результат розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї - суму виграшу або факт його відсутності.

10.5. Дані щодо суми виграшів електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» виявлених гравцем та визначених на власний розсуд відповідають розподілу виграшів за їх кількістю та сумами у межах кожної серії в додатку № 1 до цих Умов шляхом математично змодельованому коефіцієнту відкриття ігрових полів та ігрових клітин електронних лотерейних засобів.

10.6. Результат розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї фіксується та зберігається центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державної лотереї.

Результат розіграшу електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь в Державній миттєвій лотереї «КІНГ ФУРОР» підтверджується виключно даними центральної електронної системи прийняття ставок Оператора, які є остаточними та є єдино вірними як для гравців Лотереї так і для Оператора державних лотерей та розповсюджувачів.

10.7. Гравець на власний розсуд може скористатися функцією допоміжного обладнання або веб-сайту мережі Інтернет «Авто», при якому гравець Лотереї підтверджує послідовне придбання та розіграш електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь в розіграші Лотереї, виходячи з достатності коштів сплачених ним та необхідних для придбання електронних лотерейних засобів. При цьому здійснюється виявлення інформації та числових значень в усіх ігрових вікнах та клітинах електронних лотерейних засобів, які придбаються. При наявності грошових коштів для придбання наступного електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї такої ж вартості, відбувається придбання наступного електронного лотерейного засобу, розіграш якого відбувається за вищевказаними правилами розіграшу при використанні функції «Авто» та без зміни показників вартості засобів, які придбаються. За умови необхідності змінити вартість лотерейних засобів для придбання чи припинити використання функції «Авто», гравцю повторно натиснути зображення вкладки «Авто».

10.8. Допоміжне обладнання, засоби та пристрої, які використовуються для розповсюдження Лотереї, веб-сайти мережі Інтернет можуть використовувати різноманітні режими візуалізації розіграшу Лотереї, включаючи анімаційні режими які мають розважальний характер та можуть також відображати різні ігрові альтернативні процеси, які використовуються з метою популяризації лотерей в Україні.

Візуалізація - це графічна (анімаційна) реалізація процесу розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї в доступному для сприйняття гравцем вигляді. Зовнішній вигляд візуалізації може змінюватись Оператором або розповсюджувачем, що не впливає на правила та умови Лотереї, та на ймовірність виграшу.

Наслідки альтернативної графічної анімаційної візуалізації під час демонстрації процесу розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї не є підставою та не мають юридичних наслідків для встановлення результатів розіграшу. Результати розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї встановлюються на підставі демонстрації суми виграшу, яка закладена центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державних лотерей заздалегідь до моменту його реалізації.

Візуалізація надає можливість гравцю визначити виграшність електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї як у вигляді електронного аналогу традиційної миттєвої лотереї, так й з використання інших видів ігрових анімацій.

Випадання символів в мультиплікаційних заставках ніяким чином не впливає на результат розіграшу призового фонду Лотереї та служить тільки для розваги гравця.

10.9. Гравцю надається можливість вибору між режимом візуалізації класичного лотерейного засобу аналогічного паперовому білету (скретч-режимом) та анімаційним режимом візуалізації.

Кількість видів візуалізації процесу розігрування електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї, що може бути визначена Оператором, не обмежується. Гравець самостійно, за власним бажанням, вибирає вид візуалізації процесу розігрування придбаного ним електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї.

Програмне забезпечення, призначене для виявлення ігрових значень електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь в лотереї, виключає можливість визначення результатів проведення Лотереї будь-яким способом, окрім як виявлення цифрових значень отриманих з центральної електронної системи прийняття ставок Оператора електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї.

Програмне забезпечення та допоміжне обладнання розповсюджувачів державних лотерей не містять в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу Лотереї або розмір виграшу гравця, а також не можуть бути з'єднаним з такими пристроями та/або програмами.

Допоміжне обладнання містить інформацію щодо таблиць збігу окремих елементів (символів) візуалізації та правила використання обладнання.

10.10. Візуалізація процесу розіграшу електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї може складатися як з однієї анімаційної демонстрації, так із декількох послідовних анімаційних демонстрацій, які представлені як додаткові (бонусні) розіграші. Процес реалізації декількох послідовних анімаційних демонстрацій являє собою розіграш єдиного електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї з єдиним заздалегідь визначеним можливим виграшем та не являється розіграшем декількох електронних лотерейних засобів.

10.11. За бажанням гравця, розповсюджувач роздруковує (або формує іншим чином) для нього інформацію про результати розіграшів електронних лотерейних засобів, яка містить дані про виграшні лотерейні засоби.

Під час отримання виграшів, за бажанням гравця, роздруковується чек гравця із зазначенням суми залишкових коштів гравця.

Чек гравця повинен містити наступну інформацію:

 • назва Лотереї;
 • дату та час роздрукування;
 • місце роздрукування;
 • номер (ідентифікатора обліку результатів гри);
 • ідентифікатора обліку результатів гри (номеру сесії гри);
 • суму внесених та отриманих коштів.

У разі розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет вищевказані дані доступні для самостійного збереження або роздрукування гравцем з використанням функцій веб-сайту та власного обладнання або за наявності такої можливості можуть бути направлені гравцю на вказаний ним номер мобільного телефону оператора українського стільникового зв’язку.

Гравець несе власну відповідальність щодо нерозголошення вказаних даних до моменту отримання ним виграшу в Лотерею з метою унеможливлення отримання виграшу іншими особами.

10.12. Переможцями Лотереї вважаються гравці, які придбали та розіграли електронні лотерейні засоби та виявили цифрові значення можливих сум виграшів, які було закладено під час виготовлення (генерації) електронних лотерейних засобів. Якщо гравцем був придбаний електронний лотерейний засіб, який засвідчує участь в Лотереї, який виявився виграшним та дані щодо цього підтверджуються центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державної лотереї, гравець звертається з метою отримати виграш до розповсюджувача або Оператора державних лотерей.

Гравець має право на отримання виграшу лише у разі підтвердження даних щодо виграшу та суми виграшу центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державної лотереї. Виграші виплачуються гравцям лотереї у національній валюті України у готівковій формі або за згодою гравця на його безготівкові рахунки відкриті в банківській установі України.

10.13.Виплата виграшів здійснюється за наслідками розіграшу виграшних електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь у Лотереї на підставі ідентифікатора обліку результатів гри (номеру сесії гри), який міститься в чеку гравця або в наданій ним інформації, надається розповсюджувачем або роздруковується гравцем з веб-сайту та підтверджує участь у Лотереї та право на отримання виграшу (призу).

10.14. Втрата ідентифікатору обліку результатів гри, чеку гравця, пошкодження індивідуального номеру, та інші пошкодження, що не дозволяють однозначно встановити числову та іншу інформацію позбавляють гравця права на отримання призу.

10.15. Оператора державної лотереї має право відмовити гравцю в виплаті виграшу, якщо інформація щодо виграшу за цим засобом, який засвідчує участь у Лотереї не відповідає дійсності та не підтверджується даними центральної електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї.

11. ОПИС ОБЛАДНАННЯ

11.1. Опис пристроїв лотерейного обладнання.

Центральна електронна система прийняття ставок являє собою програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати виграшів та/або виплату виграшів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї. До її складу входять центральна електронна система Оператора державних лотерей, зв’язана каналами зв’язку з терміналами електронної системи прийняття ставок Оператора державних лотерей, що інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження лотерей та розташоване в пунктах розповсюдження, а також комунікаційне та інше супутнє обладнання.

Термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї та виплати виграшів, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Оператором державної лотереї для випуску та проведення Лотереї застосовуються термінали електронної системи прийняття ставок, які належать Оператору на правах власності та інтегровані в пристрої допоміжного обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї та розташоване в пунктах розповсюдження.

Термінали електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї не містять в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу Лотереї або розмір виграшу гравця, а також не з'єднані з такими пристроями та/або програмами (крім з'єднання з центральною електронною системою Оператора державної лотереї).

11.2. Опис пристроїв обладнання пунктів розповсюдження.

Пристрої обладнання пунктів розповсюдження складаються з допоміжного обладнання та супутнього обладнання.

Допоміжне обладнання, яке використовується для розповсюдження Лотереї - пристрої візуалізації персональних комп’ютерів, засобів відображення розіграшу користувачів, серверне обладнання, в тому числі з метою розповсюдження лотереї через мережу Інтернет тощо, які відносяться до апаратно-програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію продажу лотерейних засобів, що засвідчують участь у Лотереї, проведення розіграшу Лотереї за їх допомогою, візуалізацію розіграшу електронних лотерейних засобів, виконують інші дії, пов'язані з організацією та проведенням лотереї (без з'єднання з центральною електронною системою прийняття ставок Оператора державних лотерей та без передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи).

Зовнішній вигляд допоміжного обладнання прутків розповсюдження може мати різний вигляд в залежності від способу розповсюдження Лотереї, специфікації розповсюджувача відповідного допоміжного обладнання та зовнішнього дизайну (оформлення).

Автоматизовані робочі місця касира і менеджера пунктів розповсюдження можуть містити зчитувач ідентифікаційних карт та принтер.

12. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК, ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ.

12.1. Організація системи захисту випуску та проведення Лотереї передбачає інтегровану технологію безпеки основаних компонентів, які використовуються для її проведення (інформації, носіїв та накопичувачів формації, каналів заявку та обладнання і пристроїв):

 • захист електронних лотерейних засобів, які засвідчують участь в проведенні Лотереї;
 • використання та захист ідентифікатора засобу обліку результатів гри;
 • захист терміналів електронної системи прийняття ставок, що використовують протокол SSL (стандарт RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи кодів та безпечних хєш-функцій, та використовується в платіжних системах;
 • захист мережі комунікацій;
 • захист центральної електронної системи;
 • захист від впливу та втручання у результат розіграшу тиражу будь-яких осіб;
 • захист базових апаратно-програмних систем.

12.2. Лотерейне обладнання має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне дублювання системи автоматичного блоку безперебійного живлення. Всі з'єднання між локальним сервером, лотерейним обладнанням та АРМ захищені SSL-шифрування (Secure Sockets Layer - рівень захищеності передачі даних). Доступ до програмного забезпечення лотерейного обладнання та програмного забезпечення сервера відсутній. Дані на сервері зберігаються в зашифрованому вигляді. Для захисту від зовнішнього впливу на базу даних і сервер використовується Firewall (міжмережевий екран - комплекс апаратних чи програмних засобів, що здійснює контроль та фільтрацію мережевих пакетів, які через нього проходять на різних рівнях у відповідності до заданих правил.) Всі програмні забезпечення (лотерейного обладнання, АРМ та сервера) при кожному включенні перевіряються на цілісність по МД-5 (Message Digest 5 - перевірка цілісності програмних засобів). Вся інформація, що надходить для установки на сервер АРМ або лотерейне обладнання, перевіряється на цілісність, ідентифікується і аутентифікується за допомогою спеціальних алгоритмів і системи паролів і ключів.

12.3. Електронна система прийняття ставок має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне дублювання.

Захист конфіденційної та комерційної інформації від несанкціонованого доступу та використання забезпечується наступним чином:

 • захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується спеціалізованими технологіями мережевої фільтрації;
 • захист від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу та апаратно – програмними засобами.

12.4. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

12.5. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття сплати участі у лотереї.

13. ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ СПЛАТ УЧАСТІ В ЛОТЕРЕЇ.

13.1. Граничний строк прийняття сплат участі у Лотереї - не пізніше дати закінчення проведення Лотереї, яка визначається наказом Оператора. Дата граничного строку прийняття сплати участі у Лотереї повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття сплати участі в лотереї в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет-сайті Оператора.

14. СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ГРАВЦІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИГРАШІВ

14.1. Гравець може звернутися з вимогою про отриманням виграшу протягом 10 (десяти) днів, починаючи з наступного дня після розіграшу лотерейного засобу, який засвідчує участь в Лотереї.

14.2. Граничний строк звернення гравця з вимогою про отримання виграшу у випадку припинення випуску та проведення Лотереї – 10 (десять) днів з дати припинення проведення Лотереї.

14.3. Після закінчення вказаних строків вимоги гравців щодо отримання виграшу не приймаються, а виграші вважаються недійсними.

14.4. У разі якщо протягом зазначених строків виграш не був отриманий гравцем, сума такого виграшу спрямовується до залишкового фонду Лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду Лотереї визначаються наказом Оператора та ліцензійними умовами.

15. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ (ЕКСПЕРТИЗИ) ОПЕРАТОРОМ ТА ВИПЛАТИ ВИГРАШІВ

15.1. Строк проведення Оператором перевірки права гравця на одержання виграшу та/або перевірки (експертизи) ідентифікатора засобу обліку результатів гри та електронного лотерейного засобу, який засвідчує участь у Лотереї та результату розіграшу не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу.

Експертиза полягає у підтвердженні або спростуванні факту виграшності шляхом звірки інформації про електронні лотерейній засоби, які засвідчують участь в проведенні Лотереї з даними центральної електронної системи прийняття ставок Оператора державної лотереї, встановлення відсутності ознак підробки, втручання в роботу лотерейного обладнання, перевірки додержання гравцем граничних строків звернення за виграшем, відсутності раніше здійсненної виплати за електронним лотерейним засобом.

Перевірка ідентифікатором обліку результатів гри здійснюється шляхом співставлення інформації в ньому та електронної системи прийняття ставок Оператора державних лотерей, що зберігається у ньому, про розіграні електронні лотерейні засоби та виплачені виграшу, що виключає можливість повторного отримання призів.

15.2. Граничний строк виплати виграшів не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням виграшу.

15.3. Виграші сплачуються виключно в національній валюті. Виграш може сплачуватися як у готівковому вигляді або у безготівковому вигляді на банківській рахунок. Виплата виграшів у безготівковому вигляді здійснюється за рахунок суми виграшу. Виплата виграшів у безготівковому вигляді шляхом почтового переводу здійснюється за рахунок суми виграшу. Виграш може виплачуватись повністю однією сумою або частинами у межах строку встановленого для його виплати Оператором.

15.4. Під час виплати виграшу Оператор діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб і військового збору та утримує вказаний податок та збір за рахунок виграшу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.

15.5 Виплата виграшів здійснюється Оператором або розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними угод.

15.6. З метою виконання вимог чинного законодавства, під час виплати виграшу від гравця може вимагатися надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від його прийняття), а також поставити підпис на копіях наданих документів, заяві про видачу виграшу, згоді на обробку персональних даних, на розрахункових документах (в разі отримання виграшу готівкою) тощо.

15.7 Якщо гравець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його запит надається довідка, в якій зазначаються паспортні дані, сума виграшу та дата його отримання.

16. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

16.1. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор Оператором запроваджуються наступні заходи попередження та профілактики виникнення ігрової залежності обов’язкові для розповсюджувачів Лотереї:

 1. Допоміжне обладнання має забезпечувати надання гравцю можливість «відпочити» після певного нетривалого періоду гри.
 2. Допоміжне обладнання має забезпечувати гравцям можливість перевірки дійсного часу проведеного за грою у лотереї, шляхом надання періодичної інформації про дійсний час за грою, витрачені суми, виграні виграші тощо.
 3. Допоміжне обладнання має забезпечувати автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу максимальної суми виграшу.
 4. Допоміжне обладнання має забезпечувати демонстрацію залишку грошових коштів які використовуються гравцем для участі у лотереї на постійній основі протягом всього часу перебування в режимі гри в лотерею.
 5. Перевірка та встановлення особи гравця та його віку мають проводитись регулярно під час гри та виплати призів з метою виключення можливості залучення до гри у лотерею неповнолітніх осіб.

17. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРАВЦІВ ЛОТЕРЕЇ ТА ОПЕРАТОРА

17.1. Права гравців Лотереї:

 • гравці мають право на вільне придбання прав на участь у Лотереї та отримання інформації про умови і порядок проведення Лотереї;
 • на належний рівень культури обслуговування в процесі участі в Лотереї;
 • гравці Лотереї, які за правилами визначеними цими Умовами виграли у Лотерею, мають паво на отримання виграшу в порядку та на підставі визначених цими Умовами;
 • у разі порушення прав гравця Лотереї, він має право звернутися безпосередньо до Оператора з вимогою про усунення порушень або до суду щодо захисту своїх прав.

17.2. Обов’язки гравців Лотереї:

 • розраховуватись з розповсюджувачами або Оператором за участь у Лотерею;
 • виконувати ці Умови випуску та проведення Лотереї;
 • зберігати лотерейний чек (квитанцію) непошкодженим та не розголошувати відомості щодо перевірочного коду (пін-коду) чеку (квитанції);
 • пред’являти для отримання призу всі необхідні документи у відповідності з діючим законодавством України та цими Умовами;
 • перед початком сплати участі у Лотереї ознайомитися з умовами випуску та проведення лотереї.

17.3. Права Оператора:

 • відмовити гравцям Лотереї в отриманні виграшу з підстав, визначених в цих Умовах та в інших випадках передбачених чинним законодавством;
 • вимагати від гравців Лотереї надання документів, передбачених чинним законодавством України та цими Умовами для виплати виграшів;
 • залучати розповсюджувачів на підставі відповідних договорів з метою розповсюдження лотереї.

17.4. Обов’язки Оператора:

 • забезпечити поширення Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності;
 • дотримуватись вимог чинного законодавства, що регулює лотерейну діяльність та положень цих Умов;
 • своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з гравцями лотереї та державним бюджетом України, надавати встановлену законодавством звітність.

18. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

18.1. Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18.2. Оператор державної лотереї не несе відповідальність у разі порушення норм чинного законодавства України розповсюджувачем лотереї.

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Ці умови набирають чинності з моменту їх опублікування (оприлюднення).

19.2. До дій, які вчиняються Оператором щодо випуску та проведення Лотереї, застосовуються положення тієї редакції Умов, яка діє на момент вчинення Оператором відповідних дій, в тому числі щодо проведення перевірок (експертиз), навіть якщо відповідні зміни до Умов були внесені Оператором після здійснення гравцем ставки, але до моменту отримання виграшу ним.

19.3. Гравці, приймаючи участь в Лотереї, шляхом внесення ставки погоджуються з цими Умовами.

 

Генеральний директор ________________ Змаженко В.П.

 

Додаток № 1 до Умов випуску та проведення Державної миттєвої лотереї «КІНГ ФУРОР»

Наказ від 23.04.2019 р. № 06

Генеральний директор ПрАТ «Патріот»

Змаженко В.П.

Розподіл призового фонду лотереї на суми виграшів за їх сумами і кількістю у межах кожної серії.

Серія Загальна сума, грн. Виграш, грн. Призовий фонд, грн.

00001 5 000 000,00 0,01 - 60 3 750 000,00
00002 10 000 000,00 0,01 - 120 7 500 000,00
00003 15 000 000,00 0,01 - 180 11 250 000,00
00004 20 000 000,00 0,01 - 240 15 000 000,00
00005 25 000 000,00 0,01 - 300 18 750 000,00
00006 30 000 000,00 0,01 - 360 22 500 000,00
00007 35 000 000,00 0,01 - 420 26 250 000,00
00008 40 000 000,00 0,01 - 480 30 000 000,00
00009 45 000 000,00 0,01 - 540 33 750 000,00
0000A 50 000 000,00 0,01 - 600 37 500 000,00
0000C 60 000 000,00 0,01 - 720 45 000 000,00
0000E 70 000 000,00 0,01 - 840 52 500 000,00
0000F 75 000 000,00 0,01 - 900 56 250 000,00
00010 80 000 000,00 0,01 - 960 60 000 000,00
00012 90 000 000,00 0,01 - 1080 67 500 000,00
00014 100 000 000,00 0,01 - 1200 75 000 000,00
00015 105 000 000,00 0,01 - 1260 78 750 000,00
00018 120 000 000,00 0,01 - 1440 90 000 000,00
00019 125 000 000,00 0,01 - 1500 93 750 000,00
0001B 135 000 000,00 0,01 - 1620 101 250 000,00
0001C 140 000 000,00 0,01 - 1680 105 000 000,00
0001E 150 000 000,00 0,01 - 1800 112 500 000,00
00020 160 000 000,00 0,01 - 1920 120 000 000,00
00023 175 000 000,00 0,01 - 2100 131 250 000,00
00024 180 000 000,00 0,01 - 2160 135 000 000,00
00028 200 000 000,00 0,01 - 2400 150 000 000,00
0002A 210 000 000,00 0,01 - 2520 157 500 000,00
0002D 225 000 000,00 0,01 - 2700 168 750 000,00
00031 245 000 000,00 0,01 - 2940 183 750 000,00
00032 250 000 000,00 0,01 - 3000 187 500 000,00
00036 270 000 000,00 0,01 - 3240 202 500 000,00
00038 280 000 000,00 0,01 - 3360 210 000 000,00
0003C 300 000 000,00 0,01 - 3600 225 000 000,00
0003F 315 000 000,00 0,01 - 3780 236 250 000,00
00046 350 000 000,00 0,01 - 4200 262 500 000,00
00048 360 000 000,00 0,01 - 4320 270 000 000,00
0004B 375 000 000,00 0,01 - 4500 281 250 000,00
00050 400 000 000,00 0,01 - 4800 300 000 000,00
00051 405 000 000,00 0,01 - 4860 303 750 000,00
00054 420 000 000,00 0,01 - 5040 315 000 000,00
0005A 450 000 000,00 0,01 - 5400 337 500 000,00
00064 500 000 000,00 0,01 - 6000 375 000 000,00
00069 525 000 000,00 0,01 - 6300 393 750 000,00
0006E 550 000 000,00 0,01 - 6600 412 500 000,00
00078 600 000 000,00 0,01 - 7200 450 000 000,00
0007D 625 000 000,00 0,01 - 7500 468 750 000,00
0007E 630 000 000,00 0,01 - 7560 472 500 000,00
00082 650 000 000,00 0,01 - 7800 487 500 000,00
00087 675 000 000,00 0,01 - 8100 506 250 000,00
0008C 700 000 000,00 0,01 - 8400 525 000 000,00
00093 735 000 000,00 0,01 - 8820 551 250 000,00
00096 750 000 000,00 0,01 - 9000 562 500 000,00
000A0 800 000 000,00 0,01 - 9600 600 000 000,00
000A8 840 000 000,00 0,01 - 10080 630 000 000,00
000AA 850 000 000,00 0,01 - 10200 637 500 000,00
000AF 875 000 000,00 0,01 - 10500 656 250 000,00
000B4 900 000 000,00 0,01 - 10800 675 000 000,00
000BD 945 000 000,00 0,01 - 11340 708 750 000,00
000BE 950 000 000,00 0,01 - 11400 712 500 000,00
000C8 1 000 000 000,00 0,01 - 12000 750 000 000,00
000D2 1 050 000 000,00 0,01 - 12600 787 500 000,00
000DC 1 100 000 000,00 0,01 - 13200 825 000 000,00
000E1 1 125 000 000,00 0,01 - 13500 843 750 000,00
000E5 1 150 000 000,00 0,01 - 13800 862 500 000,00
000F0 1 200 000 000,00 0,01 - 14400 900 000 000,00
000F5 1 225 000 000,00 0,01 - 14700 918 750 000,00
000FA 1 250 000 000,00 0,01 - 15000 937 500 000,00
00104 1 300 000 000,00 0,01 - 15600 975 000 000,00
0010E 1 350 000 000,00 0,01 - 16200 1 012 500 000,00
00118 1 400 000 000,00 0,01 - 16800 1 050 000 000,00
0012C 1 500 000 000,00 0,01 - 18000 1 125 000 000,00
0013B 1 575 000 000,00 0,01 - 18900 1 181 250 000,00
00140 1 600 000 000,00 0,01 - 19200 1 200 000 000,00
0014A 1 650 000 000,00 0,01 - 19800 1 237 500 000,00
00154 1 700 000 000,00 0,01 - 20400 1 275 000 000,00
0015E 1 750 000 000,00 0,01 - 21000 1 312 500 000,00
00168 1 800 000 000,00 0,01 - 21600 1 350 000 000,00
00177 1 875 000 000,00 0,01 - 22500 1 406 250 000,00
0017C 1 900 000 000,00 0,01 - 22800 1 425 000 000,00
00186 1 950 000 000,00 0,01 - 23400 1 462 500 000,00
00190 2 000 000 000,00 0,01 - 24000 1 500 000 000,00
00195 2 025 000 000,00 0,01 - 24300 1 518 750 000,00
001A4 2 100 000 000,00 0,01 - 25200 1 575 000 000,00
001B8 2 200 000 000,00 0,01 - 26400 1 650 000 000,00
001C2 2 250 000 000,00 0,01 - 27000 1 687 500 000,00
001CB 2 300 000 000,00 0,01 - 27600 1 725 000 000,00
001E0 2 400 000 000,00 0,01 - 28800 1 800 000 000,00
001EA 2 450 000 000,00 0,01 - 29400 1 837 500 000,00
001F4 2 500 000 000,00 0,01 - 30000 1 875 000 000,00
001FD 2 550 000 000,00 0,01 - 30600 1 912 500 000,00
00208 2 600 000 000,00 0,01 - 31200 1 950 000 000,00
0020D 2 625 000 000,00 0,01 - 31500 1 968 750 000,00
0021C 2 700 000 000,00 0,01 - 32400 2 025 000 000,00
00226 2 750 000 000,00 0,01 - 33000 2 062 500 000,00
00230 2 800 000 000,00 0,01 - 33600 2 100 000 000,00
0023A 2 850 000 000,00 0,01 - 34200 2 137 500 000,00
00258 3 000 000 000,00 0,01 - 36000 2 250 000 000,00
00271 3 125 000 000,00 0,01 - 37500 2 343 750 000,00
00276 3 150 000 000,00 0,01 - 37800 2 362 500 000,00
00280 3 200 000 000,00 0,01 - 38400 2 400 000 000,00
0028A 3 250 000 000,00 0,01 - 39000 2 437 500 000,00
00294 3 300 000 000,00 0,01 - 39600 2 475 000 000,00
002A3 3 375 000 000,00 0,01 - 40500 2 531 250 000,00
002A8 3 400 000 000,00 0,01 - 40800 2 550 000 000,00
002B2 3 450 000 000,00 0,01 - 41400 2 587 500 000,00
002BC 3 500 000 000,00 0,01 - 42000 2 625 000 000,00
002D0 3 600 000 000,00 0,01 - 43200 2 700 000 000,00
002DF 3 675 000 000,00 0,01 - 44100 2 756 250 000,00
002EE 3 750 000 000,00 0,01 - 45000 2 812 500 000,00
002F8 3 800 000 000,00 0,01 - 45600 2 850 000 000,00
0030C 3 900 000 000,00 0,01 - 46800 2 925 000 000,00
00320 4 000 000 000,00 0,01 - 48000 3 000 000 000,00
0032A 4 050 000 000,00 0,01 - 48600 3 037 500 000,00
00348 4 200 000 000,00 0,01 - 50400 3 150 000 000,00
00352 4 250 000 000,00 0,01 - 51000 3 187 500 000,00
0036B 4 375 000 000,00 0,01 - 52500 3 281 250 000,00
00370 4 400 000 000,00 0,01 - 52800 3 300 000 000,00
00384 4 500 000 000,00 0,01 - 54000 3 375 000 000,00
00397 4 600 000 000,00 0,01 - 55200 3 450 000 000,00
003B0 4 725 000 000,00 0,01 - 56700 3 543 750 000,00
003B6 4 750 000 000,00 0,01 - 57000 3 562 500 000,00
003C0 4 800 000 000,00 0,01 - 57600 3 600 000 000,00
003D4 4 900 000 000,00 0,01 - 58800 3 675 000 000,00
003E8 5 000 000 000,00 0,01 - 60000 3 750 000 000,00
003FB 5 100 000 000,00 0,01 - 60000 3 825 000 000,00
00410 5 200 000 000,00 0,01 - 60000 3 900 000 000,00
0041A 5 250 000 000,00 0,01 - 60000 3 937 500 000,00
00438 5 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 050 000 000,00
0044C 5 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 125 000 000,00
00460 5 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 200 000 000,00
00465 5 625 000 000,00 0,01 - 60000 4 218 750 000,00
00474 5 700 000 000,00 0,01 - 60000 4 275 000 000,00
0047E 5 750 000 000,00 0,01 - 60000 4 312 500 000,00
004B0 6 000 000 000,00 0,01 - 60000 4 500 000 000,00
004E2 6 250 000 000,00 0,01 - 60000 4 687 500 000,00
004EC 6 300 000 000,00 0,01 - 60000 4 725 000 000,00
00500 6 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 800 000 000,00
00514 6 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 875 000 000,00
00528 6 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 950 000 000,00
00546 6 750 000 000,00 0,01 - 60000 5 062 500 000,00
00550 6 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 100 000 000,00
00564 6 900 000 000,00 0,01 - 60000 5 175 000 000,00
00578 7 000 000 000,00 0,01 - 60000 5 250 000 000,00
005A0 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
005BE 7 350 000 000,00 0,01 - 60000 5 512 500 000,00
005DC 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
005F0 7 600 000 000,00 0,01 - 60000 5 700 000 000,00
00627 7 875 000 000,00 0,01 - 60000 5 906 250 000,00
00640 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
00654 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
00672 8 250 000 000,00 0,01 - 60000 6 187 500 000,00
00690 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
006A4 8 500 000 000,00 0,01 - 60000 6 375 000 000,00
006D6 8 750 000 000,00 0,01 - 60000 6 562 500 000,00
006E0 7 040 000 000,00 0,01 - 60000 5 280 000 000,00
00708 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
0072F 7 360 000 000,00 0,01 - 60000 5 520 000 000,00
00753 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
00761 7 560 000 000,00 0,01 - 60000 5 670 000 000,00
0076C 7 600 000 000,00 0,01 - 60000 5 700 000 000,00
00780 7 680 000 000,00 0,01 - 60000 5 760 000 000,00
0079E 7 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 850 000 000,00
007D0 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
007E9 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
00834 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
00898 8 800 000 000,00 0,01 - 60000 6 600 000 000,00
008CA 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
008FC 9 200 000 000,00 0,01 - 60000 6 900 000 000,00
00960 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
00992 9 800 000 000,00 0,01 - 60000 7 350 000 000,00
009C4 10 000 000 000,00 0,01 - 60000 7 500 000 000,00
009D8 7 560 000 000,00 0,01 - 60000 5 670 000 000,00
009F6 7 650 000 000,00 0,01 - 60000 5 737 500 000,00
00A28 7 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 850 000 000,00
00A41 7 875 000 000,00 0,01 - 60000 5 906 250 000,00
00A8C 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
00AF0 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
00B22 8 550 000 000,00 0,01 - 60000 6 412 500 000,00
00B7C 8 820 000 000,00 0,01 - 60000 6 615 000 000,00
00BB8 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
00C4E 9 450 000 000,00 0,01 - 60000 7 087 500 000,00
00C80 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
00CE4 9 900 000 000,00 0,01 - 60000 7 425 000 000,00
00D20 10 080 000 000,00 0,01 - 60000 7 560 000 000,00
00D2F 10 125 000 000,00 0,01 - 60000 7 593 750 000,00
00D48 10 200 000 000,00 0,01 - 60000 7 650 000 000,00
00D7A 10 350 000 000,00 0,01 - 60000 7 762 500 000,00
00DAC 10 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 875 000 000,00
00E10 10 800 000 000,00 0,01 - 60000 8 100 000 000,00
00EA6 11 250 000 000,00 0,01 - 60000 8 437 500 000,00
00EC3 11 340 000 000,00 0,01 - 60000 8 505 000 000,00
00ED8 11 400 000 000,00 0,01 - 60000 8 550 000 000,00
00F3C 11 700 000 000,00 0,01 - 60000 8 775 000 000,00
00FA0 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
00FD2 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
01068 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
01130 8 800 000 000,00 0,01 - 60000 6 600 000 000,00
01194 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
011F8 9 200 000 000,00 0,01 - 60000 6 900 000 000,00
012C0 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
01324 9 800 000 000,00 0,01 - 60000 7 350 000 000,00
01388 10 000 000 000,00 0,01 - 60000 7 500 000 000,00
013EC 10 200 000 000,00 0,01 - 60000 7 650 000 000,00
01450 10 400 000 000,00 0,01 - 60000 7 800 000 000,00
01482 10 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 875 000 000,00
01518 10 800 000 000,00 0,01 - 60000 8 100 000 000,00
0157C 11 000 000 000,00 0,01 - 60000 8 250 000 000,00
015E0 11 200 000 000,00 0,01 - 60000 8 400 000 000,00
01644 11 400 000 000,00 0,01 - 60000 8 550 000 000,00
01770 12 000 000 000,00 0,01 - 60000 9 000 000 000,00
0186A 6 250 000 000,00 0,01 - 60000 4 687 500 000,00
0189C 6 300 000 000,00 0,01 - 60000 4 725 000 000,00
01900 6 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 800 000 000,00
01964 6 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 875 000 000,00
019C8 6 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 950 000 000,00
01A5E 6 750 000 000,00 0,01 - 60000 5 062 500 000,00
01A90 6 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 100 000 000,00
01AF4 6 900 000 000,00 0,01 - 60000 5 175 000 000,00
01B58 7 000 000 000,00 0,01 - 60000 5 250 000 000,00
01C20 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
01CB6 7 350 000 000,00 0,01 - 60000 5 512 500 000,00
01D4C 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
01DB0 7 600 000 000,00 0,01 - 60000 5 700 000 000,00
01E78 7 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 850 000 000,00
01F40 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
01FA4 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
020D0 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
02134 8 500 000 000,00 0,01 - 60000 6 375 000 000,00
0222E 8 750 000 000,00 0,01 - 60000 6 562 500 000,00
02260 8 800 000 000,00 0,01 - 60000 6 600 000 000,00
02328 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
023F0 9 200 000 000,00 0,01 - 60000 6 900 000 000,00
024EA 9 450 000 000,00 0,01 - 60000 7 087 500 000,00
0251C 9 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 125 000 000,00
02580 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
02648 9 800 000 000,00 0,01 - 60000 7 350 000 000,00
02710 10 000 000 000,00 0,01 - 60000 7 500 000 000,00
027D8 10 200 000 000,00 0,01 - 60000 7 650 000 000,00
028A0 10 400 000 000,00 0,01 - 60000 7 800 000 000,00
02904 5 250 000 000,00 0,01 - 60000 3 937 500 000,00
02A30 5 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 050 000 000,00
02AF8 5 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 125 000 000,00
02BC0 5 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 200 000 000,00
02BF2 5 625 000 000,00 0,01 - 60000 4 218 750 000,00
02C88 5 700 000 000,00 0,01 - 60000 4 275 000 000,00
02CEC 5 750 000 000,00 0,01 - 60000 4 312 500 000,00
02EE0 6 000 000 000,00 0,01 - 60000 4 500 000 000,00
030D4 6 250 000 000,00 0,01 - 60000 4 687 500 000,00
03138 6 300 000 000,00 0,01 - 60000 4 725 000 000,00
03200 6 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 800 000 000,00
032C8 6 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 875 000 000,00
03390 6 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 950 000 000,00
034BC 6 750 000 000,00 0,01 - 60000 5 062 500 000,00
03520 6 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 100 000 000,00
035E8 6 900 000 000,00 0,01 - 60000 5 175 000 000,00
036B0 7 000 000 000,00 0,01 - 60000 5 250 000 000,00
03840 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
0396C 7 350 000 000,00 0,01 - 60000 5 512 500 000,00
03A98 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
03B60 7 600 000 000,00 0,01 - 60000 5 700 000 000,00
03D86 7 875 000 000,00 0,01 - 60000 5 906 250 000,00
03E80 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
03F48 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
04074 8 250 000 000,00 0,01 - 60000 6 187 500 000,00
041A0 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
04268 8 500 000 000,00 0,01 - 60000 6 375 000 000,00
0445C 8 750 000 000,00 0,01 - 60000 6 562 500 000,00
044C0 8 800 000 000,00 0,01 - 60000 6 600 000 000,00
04650 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
047E0 9 200 000 000,00 0,01 - 60000 6 900 000 000,00
0493E 9 375 000 000,00 0,01 - 60000 7 031 250 000,00
049D4 9 450 000 000,00 0,01 - 60000 7 087 500 000,00
04A38 9 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 125 000 000,00
04B00 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
04C2C 9 750 000 000,00 0,01 - 60000 7 312 500 000,00
04E20 6 000 000 000,00 0,01 - 60000 4 500 000 000,00
05208 6 300 000 000,00 0,01 - 60000 4 725 000 000,00
055F0 6 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 950 000 000,00
057E4 6 750 000 000,00 0,01 - 60000 5 062 500 000,00
059D8 6 900 000 000,00 0,01 - 60000 5 175 000 000,00
05DC0 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
061A8 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
06270 7 560 000 000,00 0,01 - 60000 5 670 000 000,00
0639C 7 650 000 000,00 0,01 - 60000 5 737 500 000,00
06590 7 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 850 000 000,00
06978 8 100 000 000,00 0,01 - 60000 6 075 000 000,00
06D60 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
06F54 8 550 000 000,00 0,01 - 60000 6 412 500 000,00
072D8 8 820 000 000,00 0,01 - 60000 6 615 000 000,00
07530 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
07B0C 7 875 000 000,00 0,01 - 60000 5 906 250 000,00
07D00 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
080E8 8 250 000 000,00 0,01 - 60000 6 187 500 000,00
08340 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
084D0 8 500 000 000,00 0,01 - 60000 6 375 000 000,00
086C4 8 625 000 000,00 0,01 - 60000 6 468 750 000,00
088B8 8 750 000 000,00 0,01 - 60000 6 562 500 000,00
08CA0 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
0927C 9 375 000 000,00 0,01 - 60000 7 031 250 000,00
093A8 9 450 000 000,00 0,01 - 60000 7 087 500 000,00
09470 9 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 125 000 000,00
09858 9 750 000 000,00 0,01 - 60000 7 312 500 000,00
09C40 10 000 000 000,00 0,01 - 60000 7 500 000 000,00
0A410 10 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 875 000 000,00
0ABE0 11 000 000 000,00 0,01 - 60000 8 250 000 000,00
0AFC8 11 250 000 000,00 0,01 - 60000 8 437 500 000,00
0B3B0 11 500 000 000,00 0,01 - 60000 8 625 000 000,00
0BB80 12 000 000 000,00 0,01 - 60000 9 000 000 000,00
0C350 12 500 000 000,00 0,01 - 60000 9 375 000 000,00
0C738 10 200 000 000,00 0,01 - 60000 7 650 000 000,00
0CB20 10 400 000 000,00 0,01 - 60000 7 800 000 000,00
0CD14 10 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 875 000 000,00
0D2F0 10 800 000 000,00 0,01 - 60000 8 100 000 000,00
0D6D8 11 000 000 000,00 0,01 - 60000 8 250 000 000,00
0DAC0 11 200 000 000,00 0,01 - 60000 8 400 000 000,00
0DEA8 11 400 000 000,00 0,01 - 60000 8 550 000 000,00
0EA60 12 000 000 000,00 0,01 - 60000 9 000 000 000,00
0F424 12 500 000 000,00 0,01 - 60000 9 375 000 000,00
0F618 12 600 000 000,00 0,01 - 60000 9 450 000 000,00
0FA00 12 800 000 000,00 0,01 - 60000 9 600 000 000,00
0FDE8 13 000 000 000,00 0,01 - 60000 9 750 000 000,00
101D0 13 200 000 000,00 0,01 - 60000 9 900 000 000,00
107AC 13 500 000 000,00 0,01 - 60000 10 125 000 000,00
109A0 13 600 000 000,00 0,01 - 60000 10 200 000 000,00
10D88 13 800 000 000,00 0,01 - 60000 10 350 000 000,00
11170 14 000 000 000,00 0,01 - 60000 10 500 000 000,00
11940 7 200 000 000,00 0,01 - 60000 5 400 000 000,00
11F1C 7 350 000 000,00 0,01 - 60000 5 512 500 000,00
124F8 7 500 000 000,00 0,01 - 60000 5 625 000 000,00
128E0 7 600 000 000,00 0,01 - 60000 5 700 000 000,00
130B0 7 800 000 000,00 0,01 - 60000 5 850 000 000,00
13880 8 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 000 000 000,00
14820 8 400 000 000,00 0,01 - 60000 6 300 000 000,00
14C08 8 500 000 000,00 0,01 - 60000 6 375 000 000,00
157C0 8 800 000 000,00 0,01 - 60000 6 600 000 000,00
15F90 9 000 000 000,00 0,01 - 60000 6 750 000 000,00
16760 9 200 000 000,00 0,01 - 60000 6 900 000 000,00
17124 9 450 000 000,00 0,01 - 60000 7 087 500 000,00
17318 9 500 000 000,00 0,01 - 60000 7 125 000 000,00
17700 9 600 000 000,00 0,01 - 60000 7 200 000 000,00
186A0 10 000 000 000,00 0,01 - 60000 7 500 000 000,00
18E70 5 100 000 000,00 0,01 - 60000 3 825 000 000,00
19640 5 200 000 000,00 0,01 - 60000 3 900 000 000,00
19A28 5 250 000 000,00 0,01 - 60000 3 937 500 000,00
1A5E0 5 400 000 000,00 0,01 - 60000 4 050 000 000,00
1ADB0 5 500 000 000,00 0,01 - 60000 4 125 000 000,00
1B580 5 600 000 000,00 0,01 - 60000 4 200 000 000,00
1BD50 5 700 000 000,00 0,01 - 60000 4 275 000 000,00
1D4C0 3 600 000 000,00 0,01 - 60000 2 700 000 000,00
1E848 3 750 000 000,00 0,01 - 60000 2 812 500 000,00
1EC30 3 780 000 000,00 0,01 - 60000 2 835 000 000,00
1F400 3 840 000 000,00 0,01 - 60000 2 880 000 000,00
1FBD0 3 900 000 000,00 0,01 - 60000 2 925 000 000,00
203A0 3 960 000 000,00 0,01 - 60000 2 970 000 000,00
20F58 4 050 000 000,00 0,01 - 60000 3 037 500 000,00
21340 4 080 000 000,00 0,01 - 60000 3 060 000 000,00
21B10 4 140 000 000,00 0,01 - 60000 3 105 000 000,00
222E0 4 200 000 000,00 0,01 - 60000 3 150 000 000,00
23280 2 880 000 000,00 0,01 - 60000 2 160 000 000,00
23E38 2 940 000 000,00 0,01 - 60000 2 205 000 000,00
249F0 1 500 000 000,00 0,01 - 60000 1 125 000 000,00
251C0 1 520 000 000,00 0,01 - 60000 1 140 000 000,00
27100 1 600 000 000,00 0,01 - 60000 1 200 000 000,00
29040 1 680 000 000,00 0,01 - 60000 1 260 000 000,00
29810 1 700 000 000,00 0,01 - 60000 1 275 000 000,00
2AF80 1 760 000 000,00 0,01 - 60000 1 320 000 000,00
2BF20 1 800 000 000,00 0,01 - 60000 1 350 000 000,00
2CEC0 1 840 000 000,00 0,01 - 60000 1 380 000 000,00
2E248 1 890 000 000,00 0,01 - 60000 1 417 500 000,00
2E630 1 900 000 000,00 0,01 - 60000 1 425 000 000,00
2EE00 1 920 000 000,00 0,01 - 60000 1 440 000 000,00
30D40 2 000 000 000,00 0,01 - 60000 1 500 000 000,00
33450 2 100 000 000,00 0,01 - 60000 1 575 000 000,00
34BC0 2 160 000 000,00 0,01 - 60000 1 620 000 000,00
3A980 2 400 000 000,00 0,01 - 60000 1 800 000 000,00
3D090 2 500 000 000,00 0,01 - 60000 1 875 000 000,00
493E0 3 000 000 000,00 0,01 - 60000 2 250 000 000,00
4E200 3 200 000 000,00 0,01 - 60000 2 400 000 000,00
61A80 4 000 000 000,00 0,01 - 60000 3 000 000 000,00
668A0 4 200 000 000,00 0,01 - 60000 3 150 000 000,00
7A120 5 000 000 000,00 0,01 - 60000 3 750 000 000,00
 

Генеральний директор Змаженко В.П.